Areál sa nachádza na Včelárskej ulici č. 1 v Prievidzi - 2 km od centra mesta s bezproblémovým prístupom pre nákladné a osobné vozidlá.  Je po čiastočnej rekonštrukcii. Všetky budovy sú vykurované vlastnou kotolňou. V roku 2009 bola vybudovaná,  počítačom riadená  kotolňa na spracovanie biomasy. Areál má vlastnú trafostanicu s počítačom riadenou optimalizáciou výkonov z dôvodu úspor elektrickej energie. Pri každej budove sú prípojky na zavedenie plynu. Areál má kompletne zrekonštruované elektrické rozvody - 220 / 380 V. V každej budove sú samostatné prípojky pre stroje a zariadenia.  Má centrálne sociálne zariadenia pre pracovníkov firiem. Vo väčšine budov sa nachádzajú ďalšie sociálne zariadenia.
Stacks Image 5
Každý nájomca má vlastné meranie spotreby elektrickej energie a spotreby vody. V zadnej časti areálu je vybudovaná prevádzka na spracovanie dreva a výrobu reziva (gáter, rozmietacia píla a 4 sušiarne s kapacitou 120 m3/mes.). K tejto prevádzke patrí aj veľký sklad na vyrobené rezivo.  Areál je pre nájomníkov a ich zákazníkov otvorený celoročne 24 hod. denne. Areál je strážený 365d/24h a má vlastný kamerový systém.  Naša spoločnosť zabezpečuje servis, ako aj ostatné služby, ktoré sú potrebné pre zákazníkov. Zabezpečujeme údržbu, práce VZV,   opravy a doplnenie elektrických  rozvodov a zariadení, ako aj ostatné servisné práce.