Služby / servis // objednanie na: kovospol@me.com

* Pripojenie INTERNET/TV : Služba DSI DATA - Flexi TV. ( ceny na: www.flexi.sk )
* Zapojenie/umiestnenie nových spotrebičov - 10€/hod.
* Výmena zámku pri strate klúča: 50€
* Náhradný čip na vch. dvere 11€
* Náhradné DO k závore,bráne: 65€
* Vyčistenie upchatých odtokov : 90€
* Výmena svietidiel ( cena podľa rozsahu a typu)
* Vymaľovanie bytu ( celok) 300€ / (časť-individuálne)
* Upratanie bytu ( celok) 50€ / (časť-individuálne)
* Poškodenie interiérových dverí - výmena 190€
* Poškodenie obložky interiérových dverí - výmena 120€
* Poškodenie - výmena sprchovacieho kútu - 360€